Montera QuickJack på endast 30 minuter!

När du får din QuickJack levererad till dig är du endast 30 minuter ifrån att ha din bil upplyft. Monteringen kräver inga specialverktyg, bultar etc - utan endast några vanliga skruvnycklar som du förmodligen har till hands. När allt kommer omkring är QuickJack är portabel billyft som är gjord för att tas med och just därför är dess design och hantering minimalistisk och funktionell.

Steg 1

Lägg ut innehållet från lådorna (3 st.) på golvet.

Lägg ut skenorna, kopplingarna, kraftaggregatet och slangarna på en klar yta, så att du inte tappar eller lägger bort några delar under monteringen.

Steg 2

Montera några ventiler och kopplingar

Skenorna och aggregatet har vissa kopplingar som måste gängas med gängtätningstejp.

Steg 3

Trycksätt luftcylindrarna

Luftcylindrarna måste trycksättas innan den första användningen och sedan med jämna mellanrum. En hand- eller fotpump eller luftkompressor fungerar utmärkt för detta steget.

Steg 4

Installera aggregatet och fyll den med hydraulolja

Se till att aggregatet är anslutet till skenorna och att alla kopplingar är rätt kopplade, häll sedan i ca 2,5 liter hydraulolja (medföljer ej).

Steg 5

Förbered snabbkopplingsslangarna

Dra fast de läckagefria snabbkopplingarna med trådtätningstejp och lindning enligt anvisningarna.

Steg 6

Att kontrollera innan lyft

Nu återstår det ett par steg sen är du klar: lufta luftsylindrarna, se till att ramarna lyfter korrekt och jämnt, utför en slutlig säkerhetsinspektion, och sen är du klar!

Njut av din nya QuickJack!